Меню

Поділитись

СПІЙМАЙ ФІНАНСОВУ ХВИЛЮ!

Кафедра «Фінанси і банківська справа» з 1995 року здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які користуються попитом в усіх галузях економіки країни і за кордоном.

За 25 років існування кафедри:

 • опубліковано більше 400 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • захищено 5 кандидатських і 3 докторські дисертації;
 • випущено більше 3000 студентів, багато з яких обіймає керівні посади на великих підприємствах, у банках, органах місцевого самоврядування.

Наші конкурентні переваги:

 • професійний викладацький склад;
 • індивідуальний підхід до кожного студента;
 • різні форми навчання;
 • використання інтерактивних методів навчання;
 • можливість прослухати курс англійською мовою;
 • практика і стажування за кордоном;
 • масштабний спектр вибору професій;
 • досвід успішної участі в наукових змаганнях вищого рівня;
 • практика у провідних банках та фінансових структурах;
 • допомога у працевлаштуванні.

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня здійснюється таким чином:

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня здійснюється по наступним спеціальностям і освітнім програмам (3 роки 10 місяців) :

 • 072 Фінанси, банківська справа і страхування, освітня програма – «Фінанси і кредит».

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня здійснюється по наступним спеціальностям і освітнім програмам (1 рік 4 місяці):

 • 072 Фінанси, банківська справа і страхування, освітня програма – «Фінанси і кредит».

Форма навчання : денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Детальніша інформація про ВСТУП 2020: https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/


Колектив

Керівник

Мінц Олексій Юрійович
Мінц Олексій Юрійович

Мінц Олексій Юрійович

д.е.н., професор, завідуючий кафедрою «Фінанси і банківська справа»

Контактна інформація

 • Електронна пошта: mints_a_y@pstu.edu
 • Телефон: (0629) 44-63-35

Докладніше

Колектив

Працевлаштування випускників

Сфери діяльності випускників:

 • банки;
 • фінансові відділи підприємств;
 • фінансові організації;
 • кредитні організації;
 • страхові компанії;
 • фіскальні органи;
 • бюджетні організації;
 • місцеві органи влади.

 Посади, на які може претендувати випускник:

 • кредитний експерт;
 • фінансовий аналітик;
 • начальник відділу банку;
 • фінансовий директор;
 • фінансовий менеджер;
 • фінансовий аутсорсер;
 • фахівець казначейства;
 • спеціаліст зі страхової справи;
 • науковий співробітник, викладач.

Ми тісно співпрацюємо з роботодавцями м. Маріуполя.

Студенти кафедри проходять практику в Департаменті фінансів м. Маріуполь, у Приватбанку, інших провідних фінансових та банківських установах. Це дозволяє засвоїти студентам навички практичної роботи ще за часи навчання та познайомитися із потенційними роботодавцями.

Після закінчення навчання кафедра сприяє працевлаштуванню випускників.

Міжнародні зв’язки

Наукові практики і міжнародна мобільність студентів:

 • можливість участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях, форумах;
 • можливість участі в програмі «Еразмус+»;
 • можливість участі в міжнародних стажуваннях в Європі.

Студенти кафедри особисто брали участь в роботі:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Sustainability Festival 2018» у Братиславському університеті економіки, Словаччина (диплом за ΙΙΙ місце);
 • Міжнародній конференції «Sustainable development of  Ukraine, challenges and ways of solution» в м. Краків, Польща, 2019 рік;
 • Міжнародній конференції «Week of sustainable development of partnership relations between Ukraine and the Netherlands», Нідерланди, 2020 р.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях міжнародного рівня, публікують статті в зарубіжних виданнях, у тому числі в журналах, включених у бази Scopus та Web of Science.

Кафедра має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

Студентське життя

Студентська наука

За останні п’ять років студенти під керівництвом викладачів кафедри підготували та опублікували багато наукових досліджень, відзначених на студентських наукових змаганнях найвищого рівня:

 • «Прогнозування кількості банкрутств в Україні» (Беззубкова К.Е. Робота відібрана для участі у підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, але через військові дії захист не відбувся);
 • «Прогнозування рівня виконання державного бюджету України» (Савченко А.Г., Джамбаз Н.Ю. Робота посіла I та II місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт);
 • «Банківський кредит, як фактор зміни цін на ринку житлової нерухомості» (Назарова М.);
 • «Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні» (Джамбаз Н.Ю. За результатами роботи опубліковано наукову статтю в міжнародному науковому журналі);
 • «Дослідження кредитування фізичних осіб в Україні та чинників його розвитку» (Халізева Д. Робота посіла друге місце на обласному конкурсі МАН);
 • «Фактори ціноутворення криптовалют та прогнозування їх розвитку» (Дмитрієнко О.В. Робота посіла III місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт);
 • «Аналіз зв’язку між індексами розвитку країни та її інвестиційною привабливістю» (Дмитрієнко О.В. За результатами роботи опубліковано наукову статтю в міжнародному науковому журналі);
 • «Аналіз взаємозв’язків інфляції та безробіття в економіці України» Беседіна К.Б. (Роботу підготовлено для участі в конкурсі МАН)

З 2007 року студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Разом із викладачами студенти відвідали м. Київ, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, завжди показуючи високий результат.

Студенти кафедри за останні 5 років двічі отримували іменні стипендії, а саме:

 • стипендію міського голови;
 • академічну стипендію Кабінету міністрів України ім. Христофора Барановського.

Контакти

Відкрити на мапі

Документи

З Новим
роком!