Меню

Поділитись

Ми готуємо професіоналів
для ефективного управління!

👍 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Менеджмент – це одна із важливіших складових життєдіяльності суспільства. Управління необхідно у всіх сферах діяльності та у різних галузях національного господарства. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» розрахована на тих, хто прагне стати професіоналом у сфері управління, оволодіти новим способом мислення, лідерськими навичками, спеціальними знаннями щодо управління інноваційною діяльністю, економікою, персоналом, психологією.

Спеціальності та освітні програми

Управління та адміністрування

Соціальні та поведінкові науки

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Колектив

Амельницька Олена Володимирівна
Амельницька Олена Володимирівна
В.о. обов'язки завідуючого кафедри інноватики та управління, доцент кафедри Транспортного менеджменту та логістики, кандидат економічних наук

Амельницька Олена Володимирівна

В.о. обов'язки завідуючого кафедри інноватики та управління, доцент кафедри Транспортного менеджменту та логістики, кандидат економічних наук

Контактна інформація

 • Електронна пошта: amelnytska_o_v@pstu.edu, olena.amelnytska@gmail.com
 • Телефон: +38(050)470 57 71

Докладніше

Контакти

 • Адреса: ДВНЗ «ПДТУ», кафедра «Інноватики та управління», м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, каб. 314
 • Телефон кафедра:
 • Телефон зав. кафедри: +38(050)470 57 71
 • Email (зав. кафедрою): amelnytska_o_v@pstu.edu, olena.amelnytska@gmail.com

Соціальні мережі

Зворотній зв’язок

  Працевлаштування випускників

  За спеціальністю 073 «Менеджмент» кафедра випускає висококваліфікованих креативних керівників,

  • що володіють сучасними знаннями, інструментами і методами, які здатні вирішувати завдання з організації ефективного управління бізнес-процесами у сфері інноваційної діяльності з урахуванням особливостей підприємництва у регіоні та країні в цілому;
  • вирішувати завдання організаційно-розпорядчого, фінансово-економічного та соціально-психологічного характеру,
  • які здатні формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати, створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку персоналу підприємства, розробляти план управління комунікаціями,
  • які здатні забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам міжнародних стандартів якості,
  • які здатні приймати ефективні практичні рішення в управлінні державними та приватними підприємствами тощо.

  Випускник з менеджменту може працювати на посадах

  • керівник підприємств та його заступник
  • керівник фінансових, економічних, адміністративних, аналітичних, інформаційних підрозділів
  • керівник туристичних, готельних, торгівельних, страхових організацій
  • консультант з управлінських та економічних питань.
  • працівник апарату  управління центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ і організацій
  • працівник консультаційних центрів, консалтингових організації, технопарків та інноваційних структур
  • фахівець інноваційних фондів та інноваційних фінансово-кредитних установ
  • провідний фахівець науково-виробничих комплексів
  • фахівець фінансово-промислової групи

  👍 Випускники кафедри влаштовуються на посади в ключові компанії галузі телекомунікацій та інформатизації та інших галузей.

  Заробітна плата після навчання становить в середньому 15-30 тис. грн.

  Практика студентів кафедри «Інноватики та управління» проходить:

  • Департаменти Маріупольської міської ради,
  • Стартап-центри,
  • ПрАТ«МК«Азовсталь», ПрАТ«ММК ім. Ілліча», ПрАТ«Азовелектросталь»,
  • Маріупольський морський торговельний порт,
  • ТОВ «Сільпо-ФУД»,
  • Міжнародні компанії (в тому числі spin-off, spin-out);
  • Підприємства сектору малого і середнього бізнесу Донецького регіону

  Партнери

  Адміністрація морських портів України
  Адміністрація морських портів України
  Метинвест
  Метинвест
  Маріупольська інвестиційна компанія МИГ
  Маріупольська інвестиційна компанія МИГ
   ПАТ "Маріупольгаз"
  ПАТ “Маріупольгаз”
  Логотип Азовмаш
  ПАО «Азовмаш»

  Наукова діяльність

  Кафедра « Інноватики та управління» здійснює наукову підготовку  управлінців нового покоління, перед якими поставлено завдання відновлення та розвитку економіки Донецького регіону і країни в цілому. За час існування викладачами кафедри:

  • опубліковано понад 400 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
  • одноосібні та колективні вітчизняні та міжнародні монографії;
  • випущено понад 200 кваліфікованих управлінців, зайнятих в металургії, машинобудуванні, будівництві, туристичному, ресторанному та шоу-бізнесі, фінансовому секторі, центральних і місцевих органах влади;

  Наукова діяльність кафедри є складовою системи освіти та спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем управління інноваційною діяльністю сучасних підприємств та економічною безпекою, їх упровадження в навчальний процес в університеті та досягнення високого рівня якості підготовки студентів.

  Основними напрямами наукової діяльності кафедри є

  • дослідження проблеми регіональної інвестиційно-інноваційної діяльності;
  • дослідження та розробка механізмів ресурсозбереження в економіці України;
  • дослідження організації менеджменту персоналу промислових підприємств та їх управлінських ризиків;
  • розробка та управління проєктами в умовах турбулентності;
  • забезпечення економічної безпеки промислових підприємств.

  Наукова робота студентів кафедри

  На кафедрі «Інноватики та управління» реалізуються основні види студентської науково-дослідної роботи:

  • написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення навчальних дисциплін;
  • виконання практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
  • виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
  • участь у олімпіадах і конкурсах наукових студентських робіт;
  • участь у науково-практичних конференціях з публікацією тез доповідей;
  • публікація результатів проведених досліджень у наукових виданнях.

  Залучення студентів кафедри «Інноватики та управління» до наукової роботи дозволяє підготовити високопрофесійного та конкурентоспроможного фахівця в сфері управління та адміністрування.

  Кафедра «Інноватики та управління» бере активну участь в організації та проведені науково-практичних семінарів та конференцій Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту та наукових установ.

  Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри «Інноватики та управління» беруть участь у щорічних наукових, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських робіт, семінарах, тощо.

  Міжнародна діяльність

  Кафедра «Інноватики та управління»  активно здійснюється міжнародну діяльність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримує можливість доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в різних наукових галузях, а також активізувати обмін студентами із закордонними партнерами, брати участь в реалізації міжнародних проектів і програм, і, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-навчальне суспільство

  Студенти нашої кафедри проходять стажування (тренінги) в Краківському політехнічному університеті ім. Тадеуша Костюшка (Польща) в рамках реалізації Міжнародного проекту за дисциплінами:

  • «Project Management», «Transferable Skills,
  • «Thin Films in Energy Saving Technologies»,
  • «Materials From Renewable Sources», etc.,
  • Workshops: Eco Audit Tool and CES EduPack.

  Студентське життя

  Відомі випускники кафедри

  Атаманов Едуард Каняфійович
  Атаманов Едуард Каняфійович
  Помічник Генерального директора – начальник управління справами адміністрації ПрАТ «МК АЗОВСТАЛЬ»
  Кесарев Сергій Володимирови
  Кесарев Сергій Володимирович
  Директор МКП зеленого бідівництва
  Мамаєва Лариса Григорівна
  Мамаєва Лариса Григорівна
  Директор КП «Маріупольськаміська лікарня №1» Депутат Маріупольськоїміської ради VII-VIII скликання
  Базун Ігор Євгенович
  Базун Ігор Євгенович
  Генеральний директор КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»
  м. Лисичанськ
  Базун Марина Іванівна
  Базун Марина Іванівна
  Заступн. головного лікаря КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  м.Маріуполя