Меню

Поділитись

Кафедра є загальноосвітньою. Викладачі проводять підготовку студентів усіх факультетів ДВНЗ «ПДТУ» з англійської, німецької, французької та італійської мов. Студенти беруть активну участь у роботі клубу англійської мови та щороку захищають дипломні роботи англійською та німецькою мовами.

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації та педагогічнії майстерності викладачів кафедри. Викладачі кафедри у 2017 році брали участь у Зимньої та Літньої школах Британської Ради в Україні  у м. Києві, де обговорювались актуальні проблеми викладання англійської мови за професійним спрямуванням в технічних вузах. У грудні 2017 року кафедра взяла участь у симпозіумі Британської Ради у м. Києві.

Завідувач кафедри: Лазаренко Лариса Миколаївна


Контакти

Телефон: +38 (0629) 44-65-25

Колектив

Керівник

Історична довідка

Кафедра іноземних мов Маріупольського металургійного інституту була заснована в 1930 році. Значно пізніше, в 1996 році, з відкриттям спеціальності «Переклад», кафедра отримала назву «Кафедра іноземних мов і перекладу». Її очолила кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Лазаренко.

Під її керівництвом кафедра працювала 13 років і внаслідок реорганізації в 2009 році розділилася на дві кафедри: «Кафедра перекладу» і «Кафедра іноземних мов». У тому ж 2009 році остання перейшла до складу факультету інженерної та мовної підготовки.

На кафедрі за останні 5 років створено 5 навчальних посібників (також з грифом ДВНЗ «ПДТУ») та 6 дистанційних курсів для всіх спеціальностей та факультетів ПДТУ.

В грудні 2015 року кафедра урочисто відсвяткувала своє 75-річчя.

Напрями роботи

Основним завданням навчання на кафедрі іноземних мов є формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма та аудіювання. Наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні програми, яка направлена на рішення загальнолінгвістичних, перекладацьких і методичних проблем навчання та використання іноземної мови. Студенти отримують навички усного спілкування і перекладу з англійської, французької та німецької мов, для вивчення яких створена науково-методична база, встановлені тісні контакти з вищими учбовими закладами інших країн.

На кафедрі успішно продовжується проект з поглибленого вивчення англійської мови студентами економічного факультету. Для самостійної роботи у розпорядженні студентів знаходиться навчально-методична бібліотек та фонотека. Під час навчання студенти забезпечуються всіма необхідними підручниками, навчальними посібниками, дидактичними і фонетичними матеріалами. Учбові аудиторії обладнані технічними засобами навчання: відео- та комп’ютерною технікою.

Міжнародні зв’язки

Викладачі кафедри щороку приймають участь у міжнародних конференціях та науково-дослідницьких проектах:

  • Університет м. Лідса (Велика Британія, 2013)
  • BASEES 2014, Annual Conference 5-7 April, Fitzwilliam College, Cambridge, Great Britain. (м. Кембрідж, Велика Британія)
  • Літня Академія – 2015 Немецько-Польского Інституту в  м. Дармштадті, Німеччина (www.sommerakademie-polen.de/interner-bereich)
  • Британська Рада в Україні «Англійська мова для університетів» (British Council, Ukraine English for Universities), 2017.

З Новим
роком!