Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація освіти: бакалавр з прикладної механіки

Кафедра, що випускає:  Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва

Конкурсні пропозиції


3 курс Заочна на базе МС

 • Назва в ЭДЕБО: 3 курс Заочна Зварювання Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: МС
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 2 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0
  • українська мова і література - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • механік виробництва;
 • технік-конструктор;
 • механік з ремонту устаткування;
 • фахівець зі зварювального виробництва і споріднених технологій;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • майстер з ремонту технологічного устаткування

Подальше навчання

Другий (магістерський) рівень:

 • за Національною рамкою кваліфікацій (НРК) – 7 рівень;
 • за Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF LLL) – Level 7;
 • за Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF ЕНЕА) – First cycle.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Правознавство
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Електротехніка та електроніка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична і прикладна механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Економічна теорія
 • Основи екології
 • Безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • Гідравліка і гідропривід машин
 • Деталі машин
 • Електропривод і електрообладнання
 • Основи охорони праці Теорія механізмів і машин
 • Матеріалознавство
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Триботехніка
 • Експлуатація і обслуговування машин
 • Зварювальні джерела живлення
 • Історія інженерної діяльності

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 •  Поверхневі фізико-хімічні процеси
 • Теорія процесів зварювання
 • Технологія та устаткування зварювання тиском
 • Вступ до фаху
 • Відновлення деталей машин і апаратів
 • Комп’ютерне забезпечення процесів зварювання та наплавлення Матеріали для напилення та наплавлення
 • Науково – дослідна робота студента (НДРС)
 • Технологія та обладнання зміцнення поверхонь
 • Технологічні процеси та спеціалізовані установки для наплавлення Технологія та устаткування наплавлення
Вибірковий блок 2
 • Контроль якості зварювання та покриття
 • Автоматизоване керування процесами зварювання
 • Технологія та устаткування зварювання плавленням
 • НДРС
 • Вступ до фаху
 • Фізико-хімічні процеси при наплавленні і напиленні
 • Інженерія зварювальних та відновлювальних виробництв
 • Гібридні способи зварювання
 • Основи комп’ютеризації зварювального виробництва
 • Проектування та технології виготовлення зварних конструкцій
 • Моніторинг виробництва зварних конструкцій та технологічне устаткування

Опубликовано