Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

Кафедра, що випускає: Кафедра економічної теорії та підприємництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місіїя в установах та на підприємствах різних галузей діяльності і організаційно-правових форм.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • Керівники підприємств, установ та організацій,
 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділі»
 • Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
 • Менеджер (управитель) систем якості в держанному управлінні
 • Фахівець з державних закупівель
 • Професіонали з безпеки та якості
 • Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткозої післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Менеджмент якості
 • Методологія наукових досліджень
 • Кон’юнктурні дослідження
 • Психологія і лідерство в управлінні проектами
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
 • Управління, стандартизація та сертифікація персоналу
 • Міждисциплінарна курсова робота
 • Підприємницькі мережі
 • Господарське право
 • Охорона пращ в галузі

Вибіркові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародна торгівля
 • Корпоративне управління
 • Креатнвннй менеджмент
 • Товарознавство
 • Глобальна економіка

Практична підготовка

 • Магістерська робота
 • Переддипломна практика

Опубликовано