Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

Кафедра, що випускає: Кафедра економічної теорії та підприємництва

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Денна Якість, стандартизація та сертифікація
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Заочна Якість, стандартизація та сертифікація
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місіїя в установах та на підприємствах різних іалузей діяльності і організаційно-правових форм.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • Керівники підприємств, установ та організацій,
 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділі»
 • Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
 • Менеджер (управитель) систем якості в держанному управлінні
 • Фахівець з державних закупівель
 • Професіонали з безпеки та якості
 • Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткозої післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Менеджмент якості
 • Методологія наукових досліджень
 • Кон’юнктурні дослідження
 • Психологія і лідерство в управлінні проектами
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
 • Управління, стандартизація та сертифікація персоналу
 • Міждисциплінарна курсова робота
 • Підприємницькі мережі
 • Господарське право
 • Охорона пращ в галузі

Вибіркові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародна торгівля
 • Корпоративне управління
 • Креатнвннй менеджмент
 • Товарознавство
 • Глобальна економіка

Практична підготовка

 • Магістерська робота
 • Переддипломна практика

Переводы:
Опубликовано:
24.06.2019
Обновлено:
19.07.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України