Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з прикладної механіки

Кафедра, що випускає:  Кафедра металургії і технології зварювального виробництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  •  Методи оптимізації систем зварювання та споріднених процесів
  • Наукові дослідження в зварюванні та наплавленні
  • Охорона праці в галузі
  • Інженерія поверхні
  • Проектування виробництв зварювання та наплавлення
  • Технологія та обладнання паяння металів
  • Теплові процеси при зварюванні та наплавленні

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Магістерська випускна робота
  • Науково-дослідна практика

Опубликовано