Меню

Поділитись

магістр

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з менеджменту

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватіки і управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах різних галузей діяльності і організаційно-правових форм, консультування.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії галузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія наукових досліджень
 • Інноваційний менеджмент
 • Закупівлі, контракти та логістика в проєктах
 • Інформаційні технології управління проєктами
 • Методологія, методи і засоби управління проєктами
 • Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень
 • Управління командою проєкту
 • Управління ризиками проєкту

Вибіркові навчальні дисципліни

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано