Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з менеджменту

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватіки і управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах різних галузей діяльності і організаційно-правових форм, консультування.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії галузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Адміністративне і трудове право
 • Закупівлі, контракти та логістика в проектах
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні технології управління проектами
 • Методологія, методи і засоби управління проектами
 • Методологія наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Психологія і лідерство в управлінні проектами
 • Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень
 • Управління командою проекту
 • Управління ризиками проекту

Вибіркові компоненти ОП

 • Економічний механізм управління проектами
 • Теорія та практика бізнес-планування
 • Управління проектами розвитку регіонів та міст
 • Управління якістю

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано