Меню

Поділитись

Вступ

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування

Кафедра, що випускає:  Кафедра туризму

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
 • директор пансіонату (кемпінгу)  
 • керуючий готельним господарством
 • туризмознавець
 • екскурсознавець
 • науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)  
 • науковий співробітник (рекреалогія)
 • гід-перекладач
 • фахівець з розвитку туризму;
 • фахівець з конференц-сервісу;
 • фахівець спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму;
 • фахівець з туристичної безпеки;
 • інструктор-методист з туризму;
 • технічний фахівець в галузі управління;
 • інспектор з туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець з організації дозвілля.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Друга іноземна мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вища та прикладна математика в комп’ютерних розрахунках
 • Географія туризму (Географія туризму)
 • Географія туризму (Туристичне країнознавство)
 • Географія туризму
 • Економічна теорія
 • Інформатика
 • Основи екології
 • Основи охорони праці
 • Статистика в туризмі
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг (Маркетинг у туризмі)
 • Маркетинг (Маркетинг)
 • Менеджмент (Комунікативний менеджмент) Менеджмент (Менеджмент організацій)
 • Менеджмент (Менеджмент у туризмі)
 • Облік і аудит
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація туризму (Організація екскурсійної, анімаційної
 • діяльності)
 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей) Організація туризму (Основи туризмознавства)
 • Менеджмент
 • (Менеджмент у туризмі)
 • Організація туризму (Туроперейтинг)
 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності)
 • Право (Правознавство)
 • Рекреаційні комплекси світу

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Ознайомча практика «Вступ до фаху» (1 курс)
 • Виробнича технологічна практика (2 курс)
 • Виробнича організаційна практика (3 курс)
 • Переддипломна практика (4 курс )

Напрями роботи кафедри туризму щодо формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців з туризму:

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
 • Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
 • Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
 • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
 • Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
 • Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах
 • Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
 • Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
 • Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
 • Здатність до співпраці з діловим партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного становлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультікультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці
 • Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
 • Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу

Переваги та перспективи

 • Можливість проходження практики в кращих компаніях України та за кордоном (Польща, Німеччина, Болгарія, Туреччина та ін. в межах міжнародних проектів);
 • Високий професіоналізм і креативність професорсько-викладацького складу, що використовує зарубіжний досвід викладання;
 • Використання оригінальних новітніх методів навчання у вигляді тренінгів, дискусій, ділових ігор, командної роботи, аналізу проблемних ситуацій, вирішення кейсів, презентацій, ігрових імітаційних технологій,  додаткові факультативні заняття, музикотерапія тощо;
 • Постійний зв’язок з роботодавцями та можливість працевлаштування вже під час навчання за умови оформлення індивідуального графіку навчання;
 • Теоретична та практична підготовка на основі міждисциплінарного підходу зі сфери обслуговування, організації готельного та ресторанного господарства, туристичних подорожей, екскурсійної та анімаційної діяльності, туроперейтингу;
 • Вивчення двох  іноземних мов та більше (за бажанням);
 • Організація та проведення практик на базі провідних туристичних об’єктів міста, залучення провідних практиків до навчального процесу;
 • Організація та участь у Всеукраїнських  та обласних, міських конкурсах, зокрема в міському конкурсі  «Турфест», програмі конкурсних заходів «Закохані в Маріуполь», фестивалі «Національних культур» та ін..
 • Науково-дослідна робота студентів, участь у Всеукраїнських конкурсах  та олімпіадах, міжнародних наукових конференціях, публікація наукових статей  у провідних наукових журналах України;
 • Соціальна активність: участь у гуртках «Спеціалізований туризм Північного Приазов’я», «Інновації в туризмі», «Рекреаційні комплекси світу», «Міжкультурні комунікації в туризмі»;
 • Міжнародне стажування;
 • Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

Туреччина (готельно-ресторанні комплекси)

 • Papillon Belvil Hotel
 • Papillon Zeugma Hotel
 • Papillon Aysha
 • Cornelia De Luxe Hotel
 • Kaya Palazzo Hotel
 • Delphin Diva Antalya Lara Hotel
 • Crystal Amara Dolce Vita Luxury Hotel
 • Crystal Amara Prestige Hotel
 • Crystal Amara Hotel
 • Crystal De lux Hotel
 • Crystal Flora Hotel
 • Crystal Nirvana Hotel
 • Crystal Sunrise Hotel
 • Crystal Sunset Hotel
 • Granada Luxury Okurcalar Hotel
 • Kimeros Park Holiday Village
 • Royal Dragon Hotel
 • Royal Holiday Palace
 • Royal Seginus Hotel
 • Royal Wings Hotel
 • Туристична компанія Sarpedon Travel

Болгарія (готельно-ресторанні комплекси, туристичні компанії)

 • Албена
 • Золоті піски
 • Добрич
 • Сонячний Берег
 • Св. Костянтина та Єлени
 • Кітен

Німеччина

 • програма ZAV
 • програма ZAV 2

Польща

 • Panorama Morska

Стажування проходить в департаментах

 • Transfermen
 • Front Office and Reception
 • Food and Beverage
 • Housekeeping
 • Entertainment

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Туризму» співпрацює з потенційними роботодавцями.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекційних та практичних занять відомими фахівцями у сфері обслуговування;
 • офіційне працевлаштування та інші.

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано