Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з туризму

Кафедра, що випускає: Кафедра туризму

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця туристичних агентств, туристичних операторів; фахівця з надання інших послуг з бронювання та пов’язаною з цим діяльністю, а також як фахівця з державного управління, соціально-економічного управління; фахівця з організації відпочинку та розваг, іншої діяльності у сфері охорони здоров’я.

Магістр з туризму може виконувати наступні професійні роботи: керівник підприємств, установ та організацій; керівник проектів та програм; менеджер (управитель) туристичних агентств та бюро подорожей; професіонал в галузях туризму, готельної та ресторанної справи, санаторно-курортної справи.

Подальше навчання

Освіта за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, підвищення кваліфікації і отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях.

Перелік компонентів освітньої програми

 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Економіка туризму
 • Стратегічний менеджмент в туризмі
 • Державне управління туристичною діяльністю
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Управління проектами та якістю туристичних послуг
 • Теорія і практика перекладу
 • Охорона праці в галузі
 • Цифрові трансформації туріндустрії
 • Методологія і  організація наукових досліджень в галузі туризму
 • Методика викладання туризму у вищій школі та основи самоосвіти протягом життя.
 • Маг – майнор 1 Професійна діяльність у галузі санаторно – курортної справи
 • Маг – майнор 2 Професійна діяльність в сфері гостинності
 • Маг – майнор 3 Професійна діяльність в проектній та екскурсійній справі
 • Маг – майнор 4 Нові тренди в професійній туристичній діяльності
 • Маг – майнор 5 Професійна  управлінська діяльність у галузі туризму

Вибіркові компоненти

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін СГФ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано