Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з транспортних технологій

Кафедра, що випускає: Кафедра транспортних технологій підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з транспортних технологій може виконувати професійну діяльність з управління транспортними процесами на різних рівнях: організація перевезення вантажів на залізничному транспорті промислових підприємств та зовнішньої мережі, управління транспортними підрозділами та займати первинні посади: менеджер з зовнішньої логістики підприємств, менеджер з внутрішньої логістики підприємств, диспетчер служби руху, диспетчер локомотивного депо, маневровий диспетчер залізничної станції, диспетчер автомобільного транспорту, технік інформаційного розрахункового центру, інженер з безпеки руху, черговий по транспортно-експедиторському агентству, експедитор, агент, інспектор з охорони праці і техніки безпеки, ревізор з безпеки руху. Робочі місця в інших сферах народного господарства на посадах у сфері обслуговування та утримання засобів транспорту та логістичного управління. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту
 • Основи теорії систем ї управління
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Технічна механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Будова і обслуговування транспортних комунікацій
 • Вантажна та комерційна робота
 • Вантажні перевезення
 • Вантажезнавство
 • Взаємодія видів транспорту
 • Загальний курс транспорту
 • Інформаційні системи і технології
 • Логістика
 • Основи економіки транспорту
 • Основи теорії транспортних процесів та систем
 • Пасажирські перевезення
 • Спеціальний транспорт і склади підприємств
 • Станції та транспортні вузли
 • Транспорт у виробничому процесі підприємств
 • Транспортне право
 • Управління експлуатаційною роботою на автомобільному транспорті підприємств
 • Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті підприємств

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Економічна теорія
 • Історія науки і техніки
 • Основи екології
 • Автоматика і телемеханіка регулювання перевезень на транспорті
 • Генеральний план підприємств
 • Експлуатація та технічне обслуговування технічних засобів промтранспорту
 • Колія та колійне господарство
 • Логістика підприємств
 • Метрологія і сертифікація
 • Основи охорони праці
 • Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному і автомобільному транспорті підприємств
 • Рухомий склад промтранспорту
 • Транспортне обслуговування металургійного виробництва
 • Транспортні споруди

Практична підготовка

Відповідно до освітньо-професійної програми практична підготовка бакалаврів передбачає проходження ознайомчої, виробничої та переддипломної практик. Вона здійснюється у транспортних підрозділах, цехах провідних підприємств міста Маріуполя (ТОВ «Метінвест Холдинг», Маріупольський морський торговельний порт, Укрзалізниця та ін.), а також у транспортних та транспортно-експедиторських компаніях різних форм власності.

Опубликовано