Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з транспортних технологій

Кафедри, що випускають:

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Детальний перелік первинних посад зазначається в професійному стандарті за спеціалізацією та формується замовником та ДВНЗ «ПДТУ».

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

 • Технік-технолог
 • Технік-конструктор
 • Диспетчер
 • Диспетчер автомобільного транспорту
 • Диспетчер з міжнародних перевезень
 • Диспетчер зі збору навігаційної інформації
 • Диспетчер підприємства (району’) мереж
 • Диспетчер служби перевезень
 • Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
 • Стажист-дослідник
 • Технік
 • Технік з аварійно-рятувальних робіт·
 • Технік з нормування праці·
 • Технік з обліку·
 • Технік з підготовки виробництва·
 • Технік з підготовки технічної документації·
 • Технік з планування·
 • Технік з праці·
 • Технік із стандартизації·
 • Технолог·
 • Фахівець з технічної експертизи·
 • Хронометражист·
 • Черговий оперативний·
 • Фахівець з автотехнічної експертизи·
 • Інженер-інспектор з контролю за використанням палива·
 • Технік-інспектор з контролю за використання палива·
 • Черговий на стоянці, в ангарі·
 • Диспетчер-інспектор·
 • Інженер з безпеки руху·
 • Інженер-інспектор·
 • Інспектор з експлуатаційних, виробничо технічних та організаційних питань·
 • Інспектор з охорони праці·
 • Ревізор автомобільного транспорту·
 • Ревізор вагового господарства·
 • Ревізор з безпеки руху·
 • Технік-інспектор·
 • Вихователь професійно-технічного навчального закладу·
 • Інструктор виробничого навчання робітників масових професій·
 • Педагог професійного навчання·
 • Технолог-наставник·
 • Брокер·
 • Агент страховий·
 • Агент·
 • Агент комерційний·
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей·
 • Агент з митного оформлення вантажів та товарів·
 • Організатор подорожей (екскурсій)·
 • Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)·
 • Агент із замовлень населення на перевезення·
 • Адміністратор пасажирської служби·
 • Експедитор транспортний·
 • Черговий по транспортно-експедиційному підприємству·
 • Помічник керівника·
 • Інженер-інспектор·
 • Інспектор·
 • Інспектор 3 основної діяльності·
 • Інспектор-ревізор·
 • Інструктор·
 • Інструктор з основної діяльності·
 • Ревізор·
 • Фахівець·
 • Інспектор митний·
 • Інспектор з ліцензування·
 • Інспектор державний·
 • Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень

Подальше навчання

 • другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вантажні перевезення
 • Взаємодія видів транспорту
 • Загальний курс транспорту
 • Інформаційні системи і технології
 • Логістика
 • Основи економіки транспорту
 • Основи теорії транспортних процесів та систем
 • Охорона праці
 • Пасажирські перевезення
 • Транспортне право
 • Транспортні засоби
 • Вища математика (загальний курс)
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Основи екології
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту
 • Основи теорії систем ї управління
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Технічна механіка
 • Фізика
 • Хімія

Вибіркові компоненти ОП (Блок 1)

 • Основи економічної теорії
 • Психологія
 • Соціологія та політологія
 • Правознавство
 • Автотранспортна географія
 • Автотранспортні термінали
 • Генеральний план підприємств автомобільного транспорту
 • Диспетчеризація автоперевезень і оптимізація маршрутів
 • Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів Історія науки і техніки
 • Комерційна робота на автотранспорті
 • Логістика автомобільного транспорту
 • Організація міжнародних автотранспортних перевезень
 • Підприємства автомобільного транспорту
 • Правила дорожнього руху
 • Спеціалізований рухомий склад автотранспорту
 • Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Технічне обслуговування автотранспортних засобів
 • Технологія, організація і управління вантажними перевезеннями на автотранспорті
 • Технологія, організація і управління пасажирськими перевезеннями на автотранспорті
 • Управління роботою на підприємствах автотранспорту
 • Автомобільні та промислові шляхи
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Організація і безпека дорожнього руху
 • Організація ремонту і відновлювання деталей і збірних одиниць транспортних засобів
 • Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті
 • Технічні засоби управління на автотранспорті Фізичне виховання

Вибіркові компоненти ОП (Блок 2)

 • Сервісна діяльність (сервісологія)
 • Системи, організація і технології автосервісу
 • Експлуатаційні матеріали
 • Автомобілі та їх конструкція
 • Організація технічного обслуговування автотранспортних засобів
 • Організація ремонту автомобілів і відновлювання деталей транспортних засобів
 • Організація роботи дилерських центрів
 • Менеджмент і маркетинг в автосервісі
 • Управління роботою на підприємствах автосервісу
 • Сервіс електромобілів
 • Експертиза і діагностика об’єктів і систем автосервісу
 • Технологічне проектування автосервісних центрів
 • Ліцензування та сертифікація на автомобільному транспорті
 • Підприємницька діяльність в автосервісі
 • Електрообладнання автомобілів
 • Телематика в автосервісі

Практична підготовка

 • Навчальна практика
 • Технологічна практика
 • Дипломна практика
 • Переддипломна практика

Опубликовано