Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі: магістр з транспортних технологій

Кафедра, що випускає:  Кафедра технології міжнародних перевезень і логістики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах. Транспортних, агентських, експедиційних підприємствах в системі гранспортного обслуговування муніципального та комерційного сектору

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова наукового спілкування
 • Ділова іноземна мова
 • Методи наукових досліджень
 • Проектний аналіз
 • Економіка транспорту
 • Інтегровані транспортні системи
 • Охорона праці в галузі
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Управління ланцюгом постачань

Вибіркові компоненти ОП

 • Управління ризиками в транспортних системах
 • Технології ощадного виробництва
 • Організація поштових та кур’єрських відправлень
 • Оптимізаційні процеси в транспортному середовищі
 • Системотехніка транпортної логістики
 • Управління транспортно-логістичною системою підприємств

Практична підготовка

 • Преддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано