Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  магістр з теплоенергетики

Кафедра, що випускає:  Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Магістр здатний виконувати у вище зазначених видах економічної та науково-технічної діяльності наступні, за Національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. – К. 2010, професійні роботи:

 • інженер-енергетик;
 • інженер-конструктор (механіка);
 • інженер з тешюфікацїї сільськогосподарського підприємства:
 • інженер з комплектації устаткування:
 • інженер-лаборант;
 • інженер з панівно-мастильних матеріатів:
 • інженер з вентиляції;
 • молодший науковий співробітник:
 • інженер-дослідник;
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності;
 • консультант із енергозбереження в будівлях:
 • консультант із енергозбереження та енергоефективності;
 • інженер з натагодження і випробувань;
 • інженер з розрахунків та режимів;
 • інженер з охорони навколишнього середовища:
 • інженер із впровадження нової техніки й технології:
 • конструктор (енергетика);
 • консультант (енергетика);
 • асистент:
 • викладач вищого навчального закладу:
 • викладач професійно-технічного навчального закладу.

Фахівець з теплоенергетики може займати інженерні та керівні посади, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності. 1998, «Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1. выпуск 62 НИЛ и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев. 1998, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту: різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній кваліфікації:

 • теплоенергетик відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей. в енергопостачальних компаніях. в енерго-господарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
 • теплоенергетик у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;
 • теплоенергетик фірм з надання консалтингових й енергоаудиторських послуг;
 • теплоенергетик з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних організаціях;
 • теплоенергетик або консультант в комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання та ін.;
 • інші посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Подальше навчання

Можливість навчання в аспірантурі за третім науковим рівнем освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Внутрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Екологічні, технічні та економічні проблеми розвитку енергетики
 • Охорона праці в галузі
 • Системний аналіз та менеджмент енергетичного комплексу
 • Методи термодинамічного та техніко-економічного
 • аналізу в теплоенергетиці
 • Моделювання та оптимізація теплоенергетичних установок та систем
 • Науково-дослідна робота студента
 • Режими ТЕС

Вибіркові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Планування, організація та економіка НДР
 • Теплоенергетичні системи промислових підприємств
 • Газові та парогазові установки ТЕС
 • Енергозбереження та енергоменеджмент в промисловості
 • Надійність роботи теплоенергетичних установок та систем
 • Використання нетрадиційних і вторинних джерел енергії

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано