Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з прикладної механіки

Кафедра, що випускає:  Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова іноземна мова
 • Галузеві технології зварювального виробництва
 • Технологічне проектування виробничих площ
 • Іноваційні технології в наукових дослідженнях та організації експерименту
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Автоматизоване управління якістю в зварювальному виробництві
 • Комплексна механізація складально-зварювального оснащення
 • Технологічні процеси зварювального виробництва
 • Автоматизація та роботизація зварювального виробництва
 • Спеціальні методи обробки матеріалів
 • Якість, сертифікація і атестація зварювального виробництва
 • Методи випробувань матеріалів та зварних з’єднань

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано