Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  магістр з прикладної механіки за освітньо-професійною програмою технології машинобудування

Кафедра, що випускає:  Кафедра технології машинобудування

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)


1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Технології машинобудування
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Технології машинобудування
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • інженер-конструктор, інженер по механізації та автоматизації виробництва, інженер-дослідник, інженер з патентної та дослідницької роботи, інженер з впровадження нової техніки та технології, інженер з управління та обслуговування систем;
 • науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • керівник виробничого підрозділу у промисловості та побутовому обслуговуванні, головний фахівець, начальник та майстер виробничого підрозділу виробництва, керівник підприємств в промисловості та побутовому обслуговуванні;
 • інші професіонали в галузях машинобудування

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA. 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Внуірішньофірмове планування і управління
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Педагогіка вищої школи
 • Верстатне приладдя
 • Галузева технологія машинобудування
 • Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні
 • Основи наукових досліджень
 • Основи математичного моделювання
 • Інтелектуальна власність
 • САПР технологічних процесів

Вибіркові компоненти ОП

 • Технології виготовлення пресформ та штампів
 • Сучасні технології обробки
 • Механоскладальне виробництво, точність і продуктивність
 • Науково – дослідна робота студента (НДРС)
 • Безпека житгєдіяльности та цивільний захист

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано