Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Кафедра, що випускає:  Електротехнічні комплекси та системи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Інженер служби релейного захисту та автоматики, диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми, інженер засобів диспетчерського та технологічного управління, інженер служби станцій та підстанцій, провідний спеціаліст відділу головного енергетика промислового підприємства, інженер-електрнк, майстер електричної дільниці (дільниці електропостачання), провідний експерт з питань енергоаудиту, енергоменеджменту, енергозбереження та енергоефектпвності, інженер-проектувальннк (інженер-конструктор) електротехнічного бюро, інженер з охорони праці та електробезпеки, науковий співробітннк-консультант, консультант-аналітнк у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, інженер служби розподільних мереж, інженер служби високовольтних ліній електропередачі, інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг, провідний спеціаліст центральної електротехнічно лабораторії, інженер у сфері електрнфіїсації та автоматнзаці сільського господарства, інженер з електрнфіїсації та автоматнзаці виробничих процесів, іїіженер з експлуатації, ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції, викладач вищого навчального закладу (асистент), аспірант, викладач професіїшо-технічного закладу, викладач коледжу (техніїсуму). молодший науковий співробітник

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання за освітньою програмою на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післяднпломну освіту.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова іноземна мова
 • Внутрішньофірмовий менеджмент
 • Педагогіка вищої школи
 • Автоматизація електроенергетичних систем
 • Інформаційні технології в електроенергетиці
 • Охорона праці в галузі
 • Математичне моделювання електромеханічних та
 • електротехнічних систем
 • Техніка високих напруг
 • Науково-дослідна робота студента

Вибіркові компоненти ОП

 • Засоби диспетчерського та технологічного управління
 • Інтелектуальна власність
 • Проектування цифрових систем релейного захисту та автоматики
 • Теорія технічної діагностики систем автоматичного
 • управління
 • Системи цифрової передачі даних і управління в електроенергетиці

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано