Меню

Поділитись

Умови вступу

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Кафедра, що випускає:  кафедра автоматизації систем електропостачання та електроприводу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може працювати у сфері металургійного виробництва, виробництва електричного устатковання, виробництва машин і устатковання, ремонту і монтажу машин і устатковання; виробництва, передачі та розподілення електроенергії; будівництва комунікацій, електромонтажних та інших будівельно-монтажних робіт; у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічних випробувань та досліджень; досліджень й експериментальних розробок у сфері природничих і технічних наук; у сфері вищої освіти и допоміжної діяльності у сфері освіти.

Подальше навчання

Можливість  навчання  за  програмою третього циклу QF EHEA,  8  рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Набуття додаткових компетентностей у системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  • Внутрішньофірмовий менеджмент
  • Ділова іноземна мова
  • Надійність електроенергетичних систем
  • Охорона праці в галузі
  • Педагогіка вищої школи
  • Математичне моделювання електромеханічних та електротехнічних систем
  • Інформаційні технології в електроенергетиці
  • Системи цифрової передачі даних і управління в електроенергетиці

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczyplint-dlya-magistriv/ Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2021/01/dodatok-1-do-nakazu-vid-03.03.2021-%E2%84%96-51-05-polozhennya-pro-formuv-indyvidualn-osvitn-trayektoriyi-navch-zdobuv-vyshh-osvity-u-dvnz-pdtu.pdf). Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Переддипломна практика
  • Магістерська робота

Опубликовано