Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з соціальної роботи

Кафедра, що випускає:  Кафедра соціології та соціальної роботи

Конкурсні пропозиції

2 курс Ден на базе МС

 • Назва в ЭДЕБО: 2 курс Денна Соціальна робота Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: МС
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 2 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0
  • українська мова і література - 1.0

1 курс Ден на базе ПЗСО

 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.3
  • історія України - 0.3
  • іноземна мова або математика - 0.3
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

1 курс Ден на базе ПЗСО (без математики)

 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.3
  • історія України - 0.3
  • іноземна мова - 0.3
  • математика - 0.3
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

1 курс Заочна на базе ПЗСО

 • Назва в ЭДЕБО: 1 курс Заочна Соціальна робота Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 4 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.3
  • історія України - 0.3
  • іноземна мова або математика - 0.3
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.1

1 курс Заочна на базе ПЗСО (без математики)

 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 4 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.3
  • історія України - 0.3
  • біологія або іноземна мова - 0.3
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

2 курс Заочна на базе МС

 • Назва в ЭДЕБО: 2 курс Заочна Соціальна робота Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: МС
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0
  • українська мова і література - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом у державних та недержавних закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, виховання, культури; органах місцевого самоврядування та виконавчої влади; консультативних, реабілітаційних та кризових центрах; центрах соціально-психологічної допомоги; центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центрах соціального захисту населення; фондах соціального страхування; туристичних, оздоровчих, спортивних закладах; соціальних службах підприємств, громадських організацій, органів внутрішніх справ тощо.

Випускники можуть працювати на посадах: фахівець із соціальної роботи, соціальний педагог; фахівець з питань зайнятості, інспектор з охорони дитинства,   консультант психолого-педагогічної консультації,  соціальний реабілітолог; практичний психолог; фасилітатор тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Філософія
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Економічна теорія
 • Основи охорони праці
 • Інформатика
 • Право
 • Соціальне забезпечення населення
 • Соціальна і демографічна  статистика
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Вікова фізіологія та біологічні і медико-соціальні основи здоров’я
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Основи професійної діяльності соціального працівника
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Соціальна та корекційна педагогіка
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Девіантна поведінка та соціальний контр.
 • Основи реабілітології та психореабілітації фахівців соціальної сфери
 • Технології соціальної роботи
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Соціальна психологія
 • Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі
 • Основи психодіагностики та психоконсультації
 • Пенітенціарна педагогіка та психологія

 Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1

 • Соціальна політика в Україні
 • Історія і теорія соціології
 • Галузеві соціології
 • Фізичне виховання
 • Загальна психологія
 • Загальна та галузева педагогіка
 • Психологія особистості
 • Недержавний сектор в соціальній сфері
 • Правове регулювання соціальних конфліктів
 • Соціальне партнерство
 • Соціальна геронтологія
 • Методи соціально-психологічного впливу
 • Психологія праці
 • Конфліктологія
 • Соціальне інспектування
 • Науково-дослідна робота студента

Вибірковий блок 2

 • Документознавство
 • Основи соціальної екології
 • Риторика
 • Фізичне виховання
 • Економічні основи соціальної роботи
 • Вікова психологія
 • Основи демократії та права людини
 • Етносоціологія
 • Соціологія праці
 • Соціальна профілактика
 • Професійна педагогіка
 • Основи дефектології
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Управління соціальним забезпеченням Деонтологія
 • Соціальна робота в сфері зайнятості
 • Прикладні методи в соціальній роботі

Практична підготовка

 • Ознайомча практика (1 курс)
 • Виробнича практика (3 курс)
 • Переддипломна практика (4 курс)

Напрями роботи кафедри соціології та соціальної роботи щодо формування професійних компетентностей у майбутніх соціальних працівників:

 • Теоретична та практична підготовка на основі міждисциплінарного підходу з соціальної роботи та соціального захисту, соціології, соціальної педагогічки, психології, соціальної політики, соціального управління та права;
 • Вивчення іноземних мов;
 • Організація та проведення практик на базі провідних соціальних служб та організацій міста, залучення провідних практиків до навчального процесу;
 • Науково-дослідна робота студентів, участь у конкурсах та олімпіадах, наукових конференціях, публікація наукових статей;
 • Соціальна активність: участь у гуртах «Соціальна робота в дії», «100 годин волонтерства», Психологічний клуб «Інсайт», ГО «Майбутнє Маріуполя»;
 • Волонтерська практика та можливість отримання професійних компетентностей на базі провідних соціальних служб у вільний від навчання час;
 • Міжнародне стажування та міжнародна практика;
 • Додаткові факультативні заняття та тренінги ;
 • Сприяння у працевлаштуванні та супровід на першому робочому місці після закінчення навчання.

Опубликовано