Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з соціальної роботи

Кафедра, що випускає:  Кафедра соціології та соціальної роботи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом у сферах державного управління, правоохоронній сфері, закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, а також закладах вищої освіти тощо.

Професії, професійні назви робіт (відповідно до чинної редакції Національного класифікатора України: Класифікатор професій): соціальний працівник, викладач соціальної роботи, державний соціальний інспектор, інспектор з охорони дитинства, педагог соціальний, спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, фахівець із соціальної роботи.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Сучасні теорії суспільства
 • Ділова іноземна мова
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія і організація наукових досліджень в соціальній сфері
 • Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Вибіркові компоненти ОП

 • Менеджмент соціальної роботи
 • Підприємницька і благодійна діяльність у соціальній сфері
 • Вітчизняний та міжнародний досвід соціальної роботи
 • Теоретичні та практичні проблеми психології в соціальній сфері
 • Прогнозування та проектування в соціальній сфері
 • Соціально-психологічна допомога в кризових ситуаціях

Практична підготовка

 • Педагогічна практика
 • Науково-дослідна практика
 • Магістерська робота

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано