Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з соціальної роботи

Кафедра, що випускає:  Кафедра соціології та соціальної роботи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом у сферах державного управління, правоохоронній сфері, закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, а також закладах вищої освіти тощо.

Професії, професійні назви робіт (відповідно до чинної редакції Національного класифікатора України: Класифікатор професій): соціальний працівник, викладач соціальної роботи, державний соціальний інспектор, інспектор з охорони дитинства, педагог соціальний, спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, фахівець із соціальної роботи.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  • Сучасні теорії суспільства
  • Ділова іноземна мова
  • Охорона праці в галузі
  • Методологія і організація наукових досліджень в соціальній сфері
  • Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування
  • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін СГФ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Педагогічна практика
  • Науково-дослідна практика
  • Магістерська робота

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано