Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  магістр і будівництва та цивільної інженерії

Кафедра, що випускає:  Кафедра ”Архітектура”

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Інженер-будівельник, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер проектувальник об’єктів промислового і цивільного будівництва, інженер дослідник ПІБ, викладач спец. дисциплін.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA. 9 рівня EQF-LLL та 9 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Внутрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Охорони праці в галузі
 • Основи типології дизайну архітектурного середовища
 • Технологія зведення та реконструкція
 • Утримання, ремонт та обслуговування міських територій
 • Підсилення і реконструкція споруд
 • Будівельні норми Україн
 • Методологія та організація наукових досліджень

Вибіркові компоненти ОП

 • Організація, планування і управління будівництвом
 • Спецкурс (ЗБК та МК)
 • Основи наукових досліджень
 • Полімери в будівництві
 • Новітні технології у зварюванні для будівництва
 • Підсилення будівельних конструкцій
 • Науково-дослідна робота студента
 • Захист будівельних конструкцій від корозії
 • Діагностика технічного стану будівель та споруд
 • Садово-паркове та ландшафтне будівництво
 • Моделювання технічних та соціально-економічних систем
 • Соціальна педагогіка

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано