Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр і будівництва та цивільної інженерії

Кафедра, що випускає:  Кафедра ”Архітектура”

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Інженер-будівельник, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер проектувальник об’єктів промислового і цивільного будівництва, інженер дослідник ПІБ, викладач спец. дисциплін.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA. 9 рівня EQF-LLL та 9 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Внутрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Охорони праці в галузі
 • Основи типології дизайну архітектурного середовища
 • Технологія зведення та реконструкція
 • Утримання, ремонт та обслуговування міських територій
 • Підсилення і реконструкція споруд
 • Будівельні норми Україн
 • Методологія та організація наукових досліджень

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано