Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра, що випускає: Кафедра економічної теорії та підприємництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності наступну професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з безпеки руку, охорони праці та якості, інспектор з контролю якості продукції.

Подальше навчання

Усі магістерські освітні програми спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів та послуг», «Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» галузі «Економіка та підприємництво», тощо.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Вища математика
 • Інформатика
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Макроекономіка
 • Право
 • Основи підприємницької та торговельної діяльності
 • Товарознавство
 • Маркетинг
 • Поведінка споживачів
 • Міжнародна економіка
 • Облік і аудит
 • Економіка торгівлі
 • Менеджмент
 • Основи та організація біржової діяльності
 • Торгівельні мережі
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Захист прав споживачів
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Охорона праці
 • Планування і контроль у підприємницькій діяльності
 • Аналіз і прогнозування біржової діяльності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Біржові ринки
 • Стратегія бізнесу

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 •  Фізичне виховання
 • Філософія
 • Основи саморозвитку та психологія
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Основи економічної кон’юнктури
 • Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 • Статистика
 • Форми організації підприємницької діяльності Інформаційні системи і технології в підприємництві, торгівлі та
 • біржовій діяльності
 • Фінансова діяльність суб’єкта господарювання
 • Управління запасами та логістика складування
 • Бізнес-планування та оцінка бізнесу
 • Операційний менеджмент
 • Організація власного бізнесу
Вибірковий блок 2
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Соціологія та політологія
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Комунікативні процеси у навчанні
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Система технологій промисловості
 • Економіка довкілля та природокористування
 • Прогнозування в менеджменті
 • Техніко-економічний аналіз
 • Державне та регіональне управління
 • Інформаційні системи і технології в підприємництві, торгівлі та
 • Біржовій діяльності
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Економіка невиробничої сфери і малого бізнесу
 • Бізнес-планування та оцінка бізнесу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Організація власного бізнесу

Опубликовано