Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра, що випускає: Кафедра економічної теорії та підприємництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності наступну професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з безпеки руку, охорони праці та якості, інспектор з контролю якості продукції.

Подальше навчання

Усі магістерські освітні програми спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів та послуг», «Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» галузі «Економіка та підприємництво», тощо.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Вища математика
 • Інформатика
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Макроекономіка
 • Право
 • Основи підприємницької та торговельної діяльності
 • Товарознавство
 • Маркетинг
 • Поведінка споживачів
 • Міжнародна економіка
 • Облік і аудит
 • Економіка торгівлі
 • Менеджмент
 • Основи та організація біржової діяльності
 • Торгівельні мережі
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Захист прав споживачів
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Охорона праці
 • Планування і контроль у підприємницькій діяльності
 • Аналіз і прогнозування біржової діяльності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Біржові ринки
 • Стратегія бізнесу

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано