Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з галузевого машинобудування

Кафедра, що випускає: Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – 8 рівні НРК. Аспірантура.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Педагогіка вищої школи
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Внутрішньофірмове планування і управління
 • Інтелектуальна власність
 • Виготовлення і випробування ПТМ
 • Діагностика підйомно-транспортного обладнання
 • Дорожні машини
 • Комплексна механізація і автоматизація ВРТСР
 • Машини для виробництва будівельних матеріалів
 • Механізований інструмент
 • Охорона праці в галузі
 • Спеціальні крани і обладнання

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Магістерська робота

Опубликовано