Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з філології, перекладач з російської, польської мов на українську

Кафедра, що випускає: Кафедра української мови та слов’янської філології

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота перекладачем з польської, російської мов на українську в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РЯ-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Зокрема: перекладач, секретар-референт, редактор (літературний), редактор-перекладач, медіа редактор, коректор (коригування текстів, переддрукарські процеси поліграфічного виробництва), перекладач технічної літератури.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Риторика
 • Педагогіка вищої школи
 • Практика російсько-українського перекладу
 • Практичний курс польської мови та перекладу
 • Охорона праці в галузі

Вибіркові компоненти ОП

 • Прагматичні аспекти перекладу
 • Психолінгвістичні аспекти перекладу
 • Методика викладання перекладу у вищій школі
 • Історія перекладу
 • Лінгвокраїнознавство
 • Порівняльна стилістика російської та української мов
 • Основи машинного перекладу
 • Синхронний переклад

Практична підготовка

 • Науково-виробнича практика
 • Підготовка магістерської роботи

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано