Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської га німецької)

Кафедра, що випускає: Кафедра перекладу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у науковій, літературно-видавничій, освітній галузях: на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації: у друкованих та електронних засобах масової інформації, РЯ-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  • Педагогіка вищої школи
  • Охорона праці в галузі та цивільний захист
  • Інтелектуальна власність
  • Методика викладання перекладу у вищій школі
  • Теорія та практика перекладу
  • Практика перекладу другої іноземної мови
  • Порівняльна стилістика української та іноземної мов
  • Практичний курс аспектного перекладу

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін СГФ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Науково-виробнича практика
  • Підготовка магістерської роботи

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано