Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської га німецької)

Кафедра, що випускає: Кафедра перекладу

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Переклад (англійська та німецька мови)
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у науковій, літературно-видавничій, освітній галузях: на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації: у друкованих та електронних засобах масової інформації, РЯ-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Риторика
 • Педагогіка вищої школи
 • Порівняльна стилістика української та іноземної мов
 • Теорія та практика перекладу
 • Практика перекладу другої іноземної мови
 • Практика перекладу третьої іноземної мови
 • Практичний курс аспектного перекладу
 • Основи перекладу ділового мовлення
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист

Вибіркові компоненти ОП

 • Прагматичні аспекти перекладу
 • Психолінгвістичні аспекти перекладу
 • Методика викладання перекладу у вищій школі
 • Історія перекладу
 • Основи машинного перекладу
 • Проблеми художнього перекладу
 • Послідовний переклад

Практична підготовка

 • Науково-виробнича практика
 • Підготовка магістерської роботи

Опубликовано