Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської га німецької)

Кафедра, що випускає: Кафедра перекладу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у науковій, літературно-видавничій, освітній галузях: на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації: у друкованих та електронних засобах масової інформації, РЯ-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Риторика
 • Педагогіка вищої школи
 • Порівняльна стилістика української та іноземної мов
 • Теорія та практика перекладу
 • Практика перекладу другої іноземної мови
 • Практика перекладу третьої іноземної мови
 • Практичний курс аспектного перекладу
 • Основи перекладу ділового мовлення
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист

Вибіркові компоненти ОП

 • Прагматичні аспекти перекладу
 • Психолінгвістичні аспекти перекладу
 • Методика викладання перекладу у вищій школі
 • Історія перекладу
 • Основи машинного перекладу
 • Проблеми художнього перекладу
 • Послідовний переклад

Практична підготовка

 • Науково-виробнича практика
 • Підготовка магістерської роботи

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано