Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з транспортних технологій

Кафедра, що випускає:  Кафедра транспортних технологій підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Магістр з транспортних технологій. Може виконувати професійну роботу: інженер транспорту, диспетчер служби руху, диспетчер локомотивного депо, маневровий диспетчер залізничної станції, диспетчер автомобільного транспорту, технік інформаційного розрахункового центру, інженер з безпеки руху, черговий по транспортно-експедиторському агентству, експедитор, агент, інспектор з охорони праці і техніки безпеки, ревізор з безпеки руху, проектувальник логістичних систем транспорту підприємств, менеджер з зовнішньої логістики підприємств, менеджер з внутрішньої логістики підприємств.

Подальше навчання

Подальша підготовка за третім науковим рівнем вшцої освіти в галузі транспорту. Здобування наукового ступеня доктора філософії на науковому рівні вищої освіти. Навчання впродовж життя для вдосконалення наукової та іншої діяльності.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова наукового спілкування
 • Проектний аналіз
 • Методи наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Управління ланцюгом постачань
 • Транспортно-експеднторська діяльність
 • Економіка транспорту

Вибіркові компоненти ОП

 • Управління матеріалорухом підприемтсв
 • Транспортне обслуговування металургійного виробництва
 • Інформаційна логістика на транспорті підприємств
 • Проектування транспортних систем промислових підприємств
 • Методи планування експериментів, моделювання і обробки результатів

Практична підготовка

 • Преддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано