Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з транспортних технологій

Кафедра, що випускає:  Кафедра автомобільного транспорту

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Детальний перелік первинних посад зазначається в професійному стандарті за спеціалізацією та формується замовником та ДВНЗ «ПДТУ».

Можуть працювати на посадах, які відповідають четвертому кваліфікаційному рівню згідно державного класифікатору професій: диспетчерами, інженерами служби руху та менеджерами логістичного відділу автотранспортних підприємств; інженерами з транспорту; інженерами з керування й обслуговування систем; менеджерами транспортного відділу великих корпорацій; спеціалістами управління автомобільного транспорту та інфраструктури; інженерами відділів контролю Державної транспортної інспекції; науковими співробітниками науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю; викладачами в автошколах, середніх професійних та вищих навчальних закладах.

Подальше навчання

Третій (освітньо-науковии) рівень ВИЩОЇ ОСВІТИ (доктор філософії)

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова наукового спілкування
 • Проектний аналіз
 • Методи наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Управління ланцюгом постачань
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Економіка транспорту

Вибіркові компоненти ОП

 • Проектування автотранспортних систем
 • Методи планування експериментів і обробки даних
 • Інформаційні технології при керуванні автотранспортом
 • Оптимізаційні процеси в транспортному середовищі
 • Теорія організації і організаційна поведінка

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано