Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі: Магістр обробки металів за спецтехнологіями

Кафедра, що випускає:  Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Обробка металів за спецтехнологіями
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – 8 рівні НРК. Аспірантура.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Нові матеріали та покриття для інструменту
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Обладнання та технологія фізико-хімічної обробки матеріалів
 • Фізичні основи міцності та пластичності матеріалів з модифікованим шаром
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Спецтехнології ремонтного виробництва

Вибіркові компоненти ОП

 • Розрахунки та конструювання металорізальних верстатів
 • Модернізація верстатів
 • Конструювання верстатного приладдя
 • Моделювання процесів фізико-технічної обробки

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботі!

Опубликовано