Меню

Поділитись

Умови вступу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою підготовки доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK)

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Нові матеріали та покриття для інструменту
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Обладнання та технологія фізико-хімічної обробки матеріалів
 • Фізичні основи міцності та пластичності матеріалів з модифікованим шаром
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Спецтехнології ремонтного виробництва

Вибіркові компоненти ОП

 • Розрахунки та конструювання металорізальних верстатів
 • Модернізація верстатів
 • Конструювання верстатного приладдя
 • Моделювання процесів фізико-технічної обробки

Практична підготовка

Опубликовано