Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з металургії

Кафедра, що випускає: Кафедра обробки металів тиском

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом. Право викладання у ВНЗ

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – 8 рівні НРК. Аспірантура.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Менеджмент організацій
 • Охорона праці в галузі

Вибіркові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Філософські проблеми наукового знання
 • Комп’ютерне проектування за фахом та
 • документування проектів
 • Конкурентоспроможність та правова охорона
 • результатів досліджень
 • Методи дослідження процесів ОМТ
 • Напрями розвитку процесів ОМТ
 • Науково-педагогічний практикум
 • Оптимізація процесів ОМТ
 • Основи інформаційних технологій науково-дослідної роботи
 • Проектування цехів
 • Процеси та машини обробки тиском
 • Трибоніка в ОМТ
 • Функціональний аналіз процесів ОМТ

Практична підготовка

 • Магістерська випускна робота
 • Науково-дослідна практика

Опубликовано