Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з обліку і оподаткування

Кафедра, що випускає: Кафедра обліку і аудиту

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер II категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, бухгалтер-ревізор II категорії, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (аудит), науковий співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Соціальна відповідальність
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Податковий менеджмент
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові компоненти ОП

 • Стратегічний управлінський облік та контроль
 • Стратегічне управління
 • Навчально-дослідницька робота студента
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано