Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП: Переглянути

Кваліфікація в дипломі: Магістр з нанотехнологїй в машинобудуванні

Кафедра, що випускає: Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою підготовки доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK)

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Внутрішньофірмове планування й управління
 • Цивільний захист
 • Охорона праці в галузі
 • Педагогіка вищої школи
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Технологічні системи у машинобудуванні
 • Інструментальні наноматеріали та покриття для інструменту
 • Іноваційні технології проектування верстатів та інструментів
 • Процеси наноструктурування поверхні матеріалів
 • Фізичні основи міцності та пластичності матеріалів з модифікованих та наноматеріалів
 • Моделювання та комп’ютерний дизайн інструментальних наноматеріалів
 • Прогресивний інструмент з надтвердих та наноматеріалів 

Вибіркові компоненти ОП

 • Нанотехнології в механообробні
 • Трибологія градієнтних та нанопокриттів
 • Методи отримання інструментальних наноматеріалів
 • Моделювання процесів фішко-технічної обробки та наноструктурування матеріалів

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Науково-дослідна практика

Опубликовано