Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з металургії

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку. Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Економіка та організація виробництва
 • Електрометалургія
 • Електротехніка та електроніка
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • ІТ-технології
 • Конструкції технологічних агрегатів за фахом
 • Корозія та захист металів
 • Ливарне виробництво та металургія кольорових
 • металів
 • Металознавство і термічна обробка
 • Металургія чавуну та сталі
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Обробка металів тиском
 • Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції
 • Теоретична механіка
 • Теоретичні основи процесів за фахом
 • Теорія металургійних процесів
 • Теплотехніка
 • Технологія процесів за фахом
 • Фізика
 • Фізична хімія та аналітичний контроль
 • Філософія
 • Хімія

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Навчальна практика
 • Переддипломна практика

Опубликовано