Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація освіти: Бакалавр з металургії

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку. Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Економіка та організація виробництва
 • Електрометалургія
 • Електротехніка та електроніка
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • ІТ-технології
 • Конструкції технологічних агрегатів за фахом
 • Корозія та захист металів
 • Ливарне виробництво та металургія кольорових
 • металів
 • Металознавство і термічна обробка
 • Металургія чавуну та сталі
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Обробка металів тиском
 • Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції
 • Теоретична механіка
 • Теоретичні основи процесів за фахом
 • Теорія металургійних процесів
 • Теплотехніка
 • Технологія процесів за фахом
 • Фізика
 • Фізична хімія та аналітичний контроль
 • Філософія
 • Хімія

Вибіркові компоненти ОП

 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Деталі машин
 • Кристалографія і мінералогія
 • Нові матеріали
 • Опір матеріалів
 • Основи екології
 • Основи охорони праці
 • Основи самоосвіти і психологія
 • Правознавство
 • Соціологія та політологія
 • Теоретична оцінка ефективності технологічних процесів
 • Фізичне виховання
Вибірковий блок 1
 • Автоматизація виробничих процесів та
 • мікропроцесорна техніка
 • Енерго- та ресурсозбереження в металургії
 • Конкурентоспроможність та правова охорона
 • результатів досліджень
 • Металургійне паливо і відновлювачі
 • Методи досліджень процесів
 • Моделювання та оптимальні технологічні системи
 • Науково-дослідна робота студента
 • Основи науково-технічної творчості
 • Теплоенергетика
 • Технологія і устаткування позапічної обробки сталі
 • Фізико-хімія рафінування металів і сплавів
 • Дипломний проект
Вибірковий блок 2
 • Властивості і умови служби вогнетривів
 • Методи досліджень у виробничих умовах
 • Моделювання та оптимальні технологічні системи
 • Науково-дослідна робота студента
 • Основи науково-технічної творчості
 • Теорія розливання і кристалізації сталі
 • Теплоенергетика
 • Технічні вимірювання і оброблення
 • експериментальних даних
 • Фізико-хімія рафінування металів і сплавів
 • Фізична і хімічна механіка сталеплавильних процесів

Практична підготовка

 • Навчальна практика
 • Переддипломна практика

Дані види практик проходять на металургійних комбінатах групи МЕТІНВЕСТ м. Маріуполя – ПрАТ «МК«Азовсталь» і ПрАТ« ММК ім. Ілліча ». Під час навчальної практики студенти, під керівництвом викладача, знайомляться з основними цехами металургійного виробництва, згідно технологічного ланцюжку.

Студенти отримують необхідний інструктаж, спецодяг і, під час екскурсії по комбінатах, дізнаються про основне обладнання, технологічні операції виробництва, нюансах і перспективи професії.

Під час переддипломної практики, студенти отримують необхідний матеріал для виконання бакалаврського дипломного проекту.

За умови гарної успішності і знання іноземної мови на достатньому рівні можливе працевлаштування не тільки на комбінати нашого міста, а й на металургійні комбінати групи Метінвест в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Опубликовано