Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з металургії

Кафедра, що випускає:  Кафедра металургія чорних металів

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Металургія чорних металів
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Металургія чорних металів
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку. Робота за фахом. Право викладання у ВНЗ

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – 8 рівні НРК. Аспірантура.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Менеджмент організацій
 • Охорона праці в гатузі
 • Науково-педагогічний практикум за фахом
 • Тепломасообмін в металургійних системах
 • Технологічні основи автоматизації керування аглодоменним виробництвом

Вибіркові компоненти ОП

 • Виробництво виливків із залізовуглецевих та кольорових сплавів
 • Виробництво металів та сплавів високої якості
 • Затвердіння та властивості металів і сплавів у виливках
 • Нові процеси в металургії
 • Позапічна обробка якісної сталі
 • Спеціальна електрометалургія
 • Спеціальні та особливі види литва Теоретична оцінка ефективності доменної плавки
 • Теорія розкислення та легування
 • Теорія та технологія використання вторинних ресурсів в аглодоменному виробництві
 • Фізико-хімічні основи виробництва чистих металів

Практична підготовка

 • Науково-дослідна практика
 • Виконання магістерської випускної роботи

Опубликовано
З Новим
роком!