Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з галузевого машинобудування

Кафедра, що випускає:  Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Металургійне обладнання
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Металургійне обладнання
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому освітньо-науковому (доктор філософії) рівні – 8 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Внугрішньофірмове планування і управління
 • Інтелектуальна власність
 • Науково-дослідна робота студента
 • Охорона праці в галузі
 • Ремонт, монтаж і мастіння металургійного обладнання
 • Розрахунок і конструювання металургійних машин і агрегатів (ММА)
 • Розрахунок і конструювання обладнання прокатних цехів
 • Сучасні методи розрахунків вузлів та деталей
 • металургійного обладнання
 • Теоретичні розрахунки надійності металургійного обладнання

Вибіркові компоненти ОП

 • Галузеві технології діагностування металургіїшого обладнання
 • Дослідження властивостей ремонтних композитних
 • матеріалів та технології їх використання
 • Дослідження міцності металургіїшого обладнання
 • Комплексна стандартизація у конструюванні ММА

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано