Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з галузевого машинобудування

Кафедра, що випускає:  Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому освітньо-науковому (доктор філософії) рівні – 8 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Внугрішньофірмове планування і управління
 • Інтелектуальна власність
 • Науково-дослідна робота студента
 • Охорона праці в галузі
 • Ремонт, монтаж і мастіння металургійного обладнання
 • Розрахунок і конструювання металургійних машин і агрегатів (ММА)
 • Розрахунок і конструювання обладнання прокатних цехів
 • Сучасні методи розрахунків вузлів та деталей
 • металургійного обладнання
 • Теоретичні розрахунки надійності металургійного обладнання

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано