Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з металорізальних верстатів та систем

Кафедра, що випускає:  Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Металорізальні верстати та системи
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Металорізальні верстати та системи
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Подальше навчання

Робота за фахом.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Розрахунки та конструювання металорізальних верстатів
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Технологія відновлення деталей та інструменту
 • Фінішна та оздоблююча обробка деталей
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Технологія ремонту обладнання

Вибіркові компоненти ОП

 • Модернізація верстатів
 • Перспективні напрямки розвитку верстатобудування
 • Конструювання верстатного приладдя
 • Системи автоматизованого керування

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано