Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватики і управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування в установах та на підприємствах різних галузей діяльності будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють в якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери з питань регіонального розвитку; менеджери з систем якості тощо.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Фізичне виховання
 • Соціологія та політологія
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Охорона праці в галузі
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Державне та регіональне управління
 • Інформатика
 • Політична економія
 • Статистика
 • Право
 • Адміністративний менеджмент
 • Економіка підприємств
 • Фінанси підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організації
 • Менеджмент промислових підприємств
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управлінські рішення
 • Управління інноваціями
 • Логістика
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Управління персоналом
 • Фінанси, гроші та кредит

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Регіональна економіка
 • Системи технологій промисловості
 • Захист та економічна безпека
 • Інвестування
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Організація підприємницької діяльності
 • Методологія наукового пізнання
 • Підготовка та обробка економічної інформації з використаванням СУБД
 • Прогнозування в менеджменті
 • Комунікаційна політика підприємства
 • Страхування
 • Ризик у менеджменті
 • Риторика та комунікація
Вибірковий блок 2
 • Загальна психологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Веб-дизайн та сучасні веб-технології
 • Інтелектуальна власність
 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Техніко-економічний аналіз
 • Антикризове управління підприємством
 • Інвестиційний аналіз
 • Основи підприємницької та торговельної діяльності
 • Історія науки і техніки
 • Конфліктологія
 • Товарознавство
 • Податки і податкова система
 • Страхова справа
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Теорія прийняття рішень

Практична підготовка

Опубликовано