Меню

Поділитись

магістр

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватики і управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії галузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність
 • Інвестиційний менеджмент
 •  Методологія наукових досліджень
 • Корпоративне управління
 • Менеджмент організацій
 • Публічне адміністрування
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління проєктами
 • Фінансовий менеджмент
 • Креативний менеджмент
 • Охорона праці в галузі

Вибіркові навчальні дисципліни Ф каталогу:

 • Психологія і лідерство в управлінні проєктами
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інноваційний менеджмент
 • Управління змінами
 • Економічна безпека підприємства

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська  робота

Опубликовано