Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з матеріалознавства

Кафедра, що випускає:  Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку. Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища та прикладна математика
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Теоретична і практична механіка
 • Опір матеріалів
 • Інформатика
 • Економіка та організація виробництва
 • Фізика
 • Хімія
 • Електротехніка та електроніка
 • Корозія та захист матеріалів
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Кристалографія та мінералогія
 • Матеріалознавство
 • Методи структурного аналізу та контроль якості металовиробів
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
 • Порошкові та композиційні матеріали
 • Теплотехніка
 • Технологія виробництва та обробки матеріалів
 • Фізичні властивості і методи досліджень матеріалів

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Економічна теорія
 • Основи екології
 • Деталі машин (САБ-САМ-САЕ)
 • Фізична хімія
 •  Основи охорони праці
 • Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка
 • Вибір матеріалів
 • Інженерія поверхні
 • Металознавство
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Науково-дослідна робота студента
 • Неметалеві матеріали
 • Основи технічної творчості та наукових досліджень
 • Проектування та обладнання термічних цехів
 • Спеціальні сталі та сплави
 • Теорія термічної обробки
 • Технологія ТО, ХТО та ТМО
 • Фізика та хімія твердого тіла

Опубликовано