Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  Магістр зі спеціальності «Матеріалознавство»

Кафедра, що випускає:  Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для прийняття рішень щодо вдосконалення властивостей промислових матеріалів та методів проведення експертизи, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку за різними методами підвищення кваліфікації (атестації, сертифікації). Робота за фахом.

Подальше навчання

Аспірантура

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Філософські проблеми наукового знання
 • Інтелектуальна власність
 • Внутрішньофірмове планування й управління
 • Комп’ютерний дизайн матеріалів
 • Матеріали для використання на транспорті
 • Охорона праці в галузі
 • Наноматеріали і нанотехнології
 • Перспективні зміцнювальні технології обробки матеріалів

Вибіркові компоненти ОП

 • Матеріали з поновлювальних ресурсів
 • Ефективність спілкування в групах, навички презентації
 • Нові наукові напрямки в матеріалознавстві
 • Науково-педагогічний практикум
 • Сплави триботехнічного призначення
 • Фрактографія зламів та аналіз поверхонь
 • Функціональні матеріали та їх конструювання

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано