Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: бакалавр з маркетингу

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування випускників на провідних підприємствах міста, в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах, як:

 • маркетолог-аналітик
 • PR-технолог
 • спеціаліста з SMM
 • менеджер з розробки продукту
 • консультант з питань просування товарів та послуг
 • бренд-менеджер
 • event-менеджер
 • BTL-менеджер
 • спеціаліст з трейд-маркетингу
 • інтернет-маркетолог

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Економіко-математичне моделювання
 • Економетрика
 • Економі ко-математичне моделювання:
 • оптимізаційні методи і моделі
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік
 • Гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Охорона праці
 • Поведінка споживачів
 • Регіональна економіка
 • Соціологія та політологія
 • Статистика
 • Фінанси

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1

 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Психологія та основи самоосвіти
 • Системи технологій промисловості
 • Бренд-менеджмент
 • Екологічний маркетинг
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинговий аналіз
 • Механізм спілкування іноземною мовою
 • Міжнародний маркетинг
 • Підготовка та обробка економічної
 • інформації з використанням СУБД
 • Реклама та стимулювання збуту
 • Ризик у менеджменті

Практична підготовка

Ознайомча та виробнича практика на провідних підприємствах міста. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях.

Опубликовано