Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту зі спеціалізації «Логістичний менеджмент», освітня програма “Логістичний менеджмент”

Кафедра, що випускає: Кафедра транспортного менеджменту і логістики

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Логістичний менеджмент
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Логістичний менеджмент
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: логіст; директор з матеріально-технічного постачання: начальник відділу матеріально-технічного постачання: менеджер (управитель) з логістики: начальник комерційного відділу, начальник зміни (складське господарство); менеджер (управитель) з постачання: менеджер (управитель) із збуту; менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності: менеджер (управитель): фахівець з ефективності підприємництва.

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Міжнародне приватне право
 • Охорона праці у галузі та цивільний захист
 • Теоретичні і нормативні засади підготовки наукових досліджень
 • Логістнчний менеджмент та адміністрування
 • Проектування логістіічшіх систем
 • Управління ланцюгами поставок
 • Фінансові потоки у логістичнпх системах
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 •  

Вибіркові компоненти ОП

 • Ризик-менеджмент у логістиці
 • Ділова іноземна мова
 • Моделювання бізнес процесів у логістиці

Практична підготовка

 • Передшшомна практика
 • Виконання магістерської роботи

Опубликовано