Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра інформатики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
 • Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
 • Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Аналітик консолідованої інформації
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Інженер з науково-технічної інформації
 • Інженер із застосування комп’ютерів

Місця працевлаштування:

державні та приватні підприємства (заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи, керівник інформаційної служби, начальник відділу стратегічного планування та прогнозування, начальник аналітичного відділу, аналітик-консультант директора, аналітик, архітектор знань: журналіст проектів; інформаційний менеджер; кон-тент-редактор. керівник систем роботи зі знаннями); науково-дослідні. проектно-конструкторські, виробничі підприємства; навчальні заклади.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова іноземна мова
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Вступ до спеціальністі (конкурентна розвідка)
 • Технології менеджменту знань
 • Інформаційні технології організації бізнесу
 • Математичне моделювання процесів і систем

Вибіркові компоненти ОП

 • Технології інформаційного менеджменту
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих
 • інформаційних ресурсів
 • Системи штучного інтелекту, нейронні мережі та нейромережові технології
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією 

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Підготовка магістерської роботи
 • Науково-дослідна робота студента

Опубликовано