Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра інформатики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
 • Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
 • Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Аналітик консолідованої інформації
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Інженер з науково-технічної інформації
 • Інженер із застосування комп’ютерів

Місця працевлаштування:

державні та приватні підприємства (заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи, керівник інформаційної служби, начальник відділу стратегічного планування та прогнозування, начальник аналітичного відділу, аналітик-консультант директора, аналітик, архітектор знань: журналіст проектів; інформаційний менеджер; кон-тент-редактор. керівник систем роботи зі знаннями); науково-дослідні. проектно-конструкторські, виробничі підприємства; навчальні заклади.

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Конкурентна розвідка
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
 • Сучасні програмні засоби для моделювання і реінжінірінгу бізнес-процесів
 • Системи штучного інтелекту, нейронні мережі та нейромережові технології
 • Теорія нечітких множин у моделях управління та штучного інтелекту
 • Технології менеджменту знань
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФІТ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Підготовка магістерської роботи
 • Науково-дослідна робота студента

Опубликовано