Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі: Магістр з автоматизації та комп‘ютерно-інтегрованих технологій (після захисту кваліфікаційної роботи магістра).

Кафедра, що випускає: Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування в     державних, комерційних організаціях і за  кордоном,   у т.ч. в проектно-конструкторських    організаціях, в науково-дослідних установах, вищих начальних закладах всіх форм власності, на промислових підприємствах різних галузей виробництва, на підприємствах зв’язку, транспорту, провайдерських фірмах, підрозділах МВС, МНС, СБУ, де застосовуються комп’ютерні системи        автоматики, в службах обслуговування телекомутаційних систем та систем диспетчеризації, в оперативно-координаційних центрах різних міністерств і відомств

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою підготовки доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК)

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова іноземна мова
 • Основи наукових досліджень і патентознавство
 • АСУ ТП в чорній металургії
 • Комп’ютерні мережі та протоколи систем автоматизації
 • Методи оптимізації в АСУ ТП
 • Охорона праці в галузі
 • Нейромережеві- та йіггу-технології в АСУ ТП
 • Налагодження САР

Вибіркові компоненти ОП

 • Адаптивні системи автоматичного управління технологічними процесами
 • Інформаційні системи і комплекси
 • Науково-дослідна робота студента (НДРС) з дисциплін блоку 1
 • Програмно-технічні комплекси
 • Програмування в системах реального часу Soft Skills для IT-фахівців

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Науково-дослідна практика

Опубликовано