Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: бакалавр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра комп’ютерних наук

Додаткова інформація

Можливе працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати на наступних посадах:

 • програміст, ERP-програміст;
 • фахівець з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • веб-дизайнер;
 • верстувальник, веб Front-end розробник;
 • веб-програміст, веб Back-end розробник;
 • веб-продюсер, контент менеджер;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • менеджер ІТ проектів;
 • керівник відділу інформаційних технологій.

Подальше навчання

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Економічна теорія
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Охорона праці
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Фізика
 • Чисельні методи
 • Алгоритмізація та програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та системне програмування
 • Організація баз даних і знань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподіленні інформаційно-аналітичні системи
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління ІТ-проектами

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Студенти кафедри проходять тритижневу проектно-технологічну практику в літній період після 3 курсу навчання та переддипломну практику на 4 курсі бакалаврата та на 2 курсі магістратури.
Для проходження практики студентів кафедрою комп’ютерних наук укладені договори з ІТ компаніями, організаціями та Інтернет-сервіс провайдерами міста: “City Sites.0629”, “Make be cool”, ООО «ПрофиСПОК», ООО «Охроний холдинг», ТОВ «ТВП Формат», «SPOK», «Квадрасофт», «УкрТехИнфо», «Trinity» та інші.

Опубликовано