Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: бакалавр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра комп’ютерних наук

Додаткова інформація

Можливе працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати на наступних посадах:

 • програміст, ERP-програміст;
 • фахівець з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • веб-дизайнер;
 • верстувальник, веб Front-end розробник;
 • веб-програміст, веб Back-end розробник;
 • веб-продюсер, контент менеджер;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • менеджер ІТ проектів;
 • керівник відділу інформаційних технологій.

Подальше навчання

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Економічна теорія
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Охорона праці
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Фізика
 • Чисельні методи
 • Алгоритмізація та програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та системне програмування
 • Організація баз даних і знань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподіленні інформаційно-аналітичні системи
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління ІТ-проектами

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Вступ до комп’ютерних наук
 • Веб-дизайн та сучасні Веб-технології
 • Інформаційні системи управління підприємством
 • Комп’ютерний дизайн
 • Основи Веб-технологій
 • Професійний та особистий розвиток студента
 • Розробка Веб-додатків ASP.NET
 • Статистичні методи обробки інформації
 • Тестування та верифікація програмного забезпечення
 • Технології розробки крос-платформних додатків
 • Технології створення додатків для платформи .NET
 • Технології та методи оцінки програмних продуктів
 • Шаблони проектування та програмування

Практична підготовка

Студенти кафедри проходять тритижневу проектно-технологічну практику в літній період після 3 курсу навчання та переддипломну практику на 4 курсі бакалаврата та на 2 курсі магістратури.
Для проходження практики студентів кафедрою комп’ютерних наук укладені договори з ІТ компаніями, організаціями та Інтернет-сервіс провайдерами міста: “City Sites.0629”, “Make be cool”, ООО «ПрофиСПОК», ООО «Охроний холдинг», ТОВ «ТВП Формат», «SPOK», «Квадрасофт», «УкрТехИнфо», «Trinity» та інші.

Опубликовано