Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з прикладної математики

Кафедра, що випускає: Кафедра вищої та прикладної математики

Основна інформація

113 Прикладна математика освітня програма «Комп’ютерне моделювання»

Ступінь навчання:

 • диплом бакалавра – базова освіта
 • диплом магістра – повна вища освіта на базі бакалавра

Вас навчать

 • мовам програмування: С++, С#, Java, PHP, PROLOG;
 • мові запитів SQL;
 • Web-програмуванню;
 • аналізувати природні, соціально-економічні та екологічні процеси;
 • використовувати математичні методи в різних прикладних областях;
 • розробляти математичний алгоритм розв’язання задач;
 • будувати математичні моделі реальних процесів і систем;
 • застосовувати пакети програм для вирішення прикладних завдань в галузі економіки, фізики, хімії, біології, медицини, екології і т.і.;
 • проектувати інформаційні ресурси і системи;
 • проектувати і створювати програми, програмні комплекси;
 • розробляти системи цифрової обробки зображень, засобів комп’ютерної графіки, мультимедіа та автоматизованого проектування;
 • проводити аналіз комп’ютерної реалізації моделі;
 • викладати математику та інформатику.

Основні дисципліни, що вивчаються

Цикл математичної підготовки: математичний аналіз, алгебра і геометрія, дискретна математика, теорія ймовірностей математична статистика та випадкові процеси, функціональний аналіз.

Цикл комп’ютерної підготовки: програмування (на мові С ++, С #), організація баз даних і знань, алгоритми і структури даних, методи штучного інтелекту (PROLOG), комп’ютерні мережі, об’єктно-орієнтоване програмування, інтелектуальний аналіз даних , спеціальні пакети обробки мультимедіа.

Цикл дисциплін прикладного характеру: математичне моделювання, рівняння математичної фізики, теорія систем і системний аналіз, математичні методи дослідження операцій, аналіз даних, оптимальне керування, основи нелінійного аналізу.

Працевлаштування випускників

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • математик — програміст;
 • математик — аналітик з дослідження операцій;
 • адміністратор бази даних;
 • інженер — програміст;
 • програміст бази даних;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • системний аналітик;
 • викладач в технікумах, ліцеях та вищих навчальних закладах;
 • вчитель математики та інформатики.

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2 Математик (прикладна математика)
 • 2 Математик-аналітик з дослідження операцій
 • 2 Інженер-програміст
 • 2 Адміністратор бази даних
 • 2 Програміст (база даних)
 • 2 Програміст прикладний
 • 2 Програміст системний
 • 2 Викладач вищого навчального закладу
 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу

Подальше навчання

Можливість продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (додатковий курс)
 • Історія та культура України
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Правознавство
 • Соціологія та політологія
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Алгебра та геометрія
 • Дискретна математика
 • Диференціальні рівняння
 • Математичний аналіз
 • Основи економічних теорій
 • Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси
 • Фізика
 • Функціональний аналіз
 • Алгоритмізація та програмування
 • Аналіз даних
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Математичне моделювання
 • Методи обчислень
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методи штучного інтелекту
 • Охорона праці
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Рівняння математичної фізики
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Міждисциплінарна курсова робота

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано