Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з прикладної математики

Кафедра, що випускає: Кафедра вищої та прикладної математики

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе ПЗСО

 • Назва в ЭДЕБО: 1 курс Денна Комп’ютерне моделювання Бакалавр
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.2
  • математика - 0.4
  • іноземна мова або фізика - 0.3
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

2 курс Ден на базе МС і паралельне навчання

 • Назва в ЭДЕБО: 2 курс Денна Комп’ютерне моделювання Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: МС або паралельне навчання
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 2 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 1.0
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0

Основна інформація

113 Прикладна математика освітня програма «Комп’ютерне моделювання»

Ступінь навчання:

 • диплом бакалавра – базова освіта
 • диплом магістра – повна вища освіта на базі бакалавра

Вас навчать

 • мовам програмування: С++, С#, Java, PHP, PROLOG;
 • мові запитів SQL;
 • Web-програмуванню;
 • аналізувати природні, соціально-економічні та екологічні процеси;
 • використовувати математичні методи в різних прикладних областях;
 • розробляти математичний алгоритм розв’язання задач;
 • будувати математичні моделі реальних процесів і систем;
 • застосовувати пакети програм для вирішення прикладних завдань в галузі економіки, фізики, хімії, біології, медицини, екології і т.і.;
 • проектувати інформаційні ресурси і системи;
 • проектувати і створювати програми, програмні комплекси;
 • розробляти системи цифрової обробки зображень, засобів комп’ютерної графіки, мультимедіа та автоматизованого проектування;
 • проводити аналіз комп’ютерної реалізації моделі;
 • викладати математику та інформатику.

Основні дисципліни, що вивчаються

Цикл математичної підготовки: математичний аналіз, алгебра і геометрія, дискретна математика, теорія ймовірностей математична статистика та випадкові процеси, функціональний аналіз.

Цикл комп’ютерної підготовки: програмування (на мові С ++, С #), організація баз даних і знань, алгоритми і структури даних, методи штучного інтелекту (PROLOG), комп’ютерні мережі, об’єктно-орієнтоване програмування, інтелектуальний аналіз даних , спеціальні пакети обробки мультимедіа.

Цикл дисциплін прикладного характеру: математичне моделювання, рівняння математичної фізики, теорія систем і системний аналіз, математичні методи дослідження операцій, аналіз даних, оптимальне керування, основи нелінійного аналізу.

Працевлаштування випускників

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • математик — програміст;
 • математик — аналітик з дослідження операцій;
 • адміністратор бази даних;
 • інженер — програміст;
 • програміст бази даних;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • системний аналітик;
 • викладач в технікумах, ліцеях та вищих навчальних закладах;
 • вчитель математики та інформатики.

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2 Математик (прикладна математика)
 • 2 Математик-аналітик з дослідження операцій
 • 2 Інженер-програміст
 • 2 Адміністратор бази даних
 • 2 Програміст (база даних)
 • 2 Програміст прикладний
 • 2 Програміст системний
 • 2 Викладач вищого навчального закладу
 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу

Подальше навчання

Можливість продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Алгебра та геометрія
 • Дискретна математика
 • Диференційні рівняння
 • Математичний аналіз
 • Теорія ймовірності, математична статистика та
 • випадкові процеси
 • Функціональний аналіз
 • Алгоритми і структури даних
 • Аналіз даних
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист Комп’ютерна графіка
 • Математичне моделювання
 • Методи обчислень
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методи штучного інтелекту
 • Організація баз даних і знань
 • Основи нелінійного аналізу
 • Охорона праці
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем Програмування
 • Рівняння математичної фізики
 • Теорія систем та системний аналіз

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізична культура
 • Основи економічних теорій
 • Системи комп’ютерної алгебри
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Фізика
 • Інтегральні рівняння
 • Комп’ютерні мережі
 • Математичне моделювання природничих процесів
 • Методи комп’ютерної імітації
 • Методи обчислень в математичній фізиці
 • Методика викладання математики та інформатики
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи Веб-технологій
 • Програмування комп’ютерної графіки
 • Програмування та підтримка Веб-застосувань
 • Операційні системи та системне програмування
 • Стохастичне моделювання та імітація
Вибірковий блок 2
 • Іноземна мова
 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізична культура
 • Основи економічних теорій
 • Системи комп’ютерної алгебри
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Фізика
 • Комп’ютерні мережі
 • Математичне моделювання природничих процесів
 • Методи обчислень в математичній фізиці
 • Методика викладання математики та інформатики
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи Веб-технологій
 • Програмування комп’ютерної графіки
 • Програмування та підтримка Веб-застосувань
 • Операційні системи та системне програмування
 • Стохастичне моделювання та імітація

Опубликовано