Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: Магістр з маркетингу

Випускаюча кафедра: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах директорів, заступника директора за функціональними напрямами, керівників окремих секторів; керівників проектів та програм, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту; професіонал у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності економіст Випускники можуть працювати на посадах:

 • Директор з маркетингу
 • Менеджер (управитель) з маркетингу
 • Менеджер (управитель) з реклами
 • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • Мерчендайзер

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Системи штучного інтелекту
 • Стратегічний маркетинг
 • Цифрові платіжні системи
 • Охорона праці в галузі
 • Соціальна відповідальність
 • Діджитал бізнес-моделі
 • Контент та діджитал аналітика
 • Інтернет маркетинг
 • SMM маркетинг

Вибіркові компоненти ОП

 • Основи наукових досліджень
 • Стратегічне управління
 • Фінансовий менеджмент

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано