Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з прикладної механіки

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • інженер-технолог, інженер-конструктор,
 • інженер по механізації та автоматизації виробництва,
 • інженер-дослідник, інженер з патентної та дослідницької роботи,
 • інженер з впровадження нової техніки та технології,
 • інженер з управління та обслуговування систем,
 • науковий співробітник,
 • викладач навчального закладу,
 • керівник виробничого підрозділу у промисловості та побутовому обслуговуванні,
 • майстер виробничого підрозділу виробництва,
 • інші професіонали в галузях машинобудування.

Подальше навчання

Можливе продовження освіти за другим (магістратура) рівнем вищої освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова українська мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Економіка підприємства та організація виробництва Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Інформаційні технології та програмування Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • Вступ до фаху
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні
 • вимірювання
 • Гідравліка, гідро-та пневмоприводи
 • Деталі машин
 • Експлуатація і обслуговування машин
 • Електропривод і електрообладнання
 • Історія інженерної діяльності
 • Матеріалознавство
 • Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Основи охорони праці
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Теорія механізмів і машин
 • Теорія різання
 • Технологічні основи машинобудування
 • Технологія конструкційних матеріалів

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Економічна теорія
 • Основи екології
 • Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин
 • Засоби автоматизації техносфери
 • CAD, САМ, САЕ системи
 • Теоретичні основи технології машинобудування
 • Обладнання та транспорт механоскладальних цехів
 • Експлуатація і обслуговування машин
 • Технології ремонту у машинобудуванні
 • Технологічні процеси виготовлення деталей машин
Вибірковий блок 1
 • Програмування і технологічні процеси для верстатів з ЧПУ Технологічна підготовка виробництва із застосуванням ПК Електропривод і електрообладнання
 • Триботехніка
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Основи конструювання та дизайн в машинобудуванні
Вибірковий блок 2
 • Різальний інструмент
 • САПР верстатів та інструментів
 • Технологічні особливості верстатів з ЧПУ
 • АПР металургійних машин і агрегатів
 • Металургійні машини і обладнання
 • Теоретичні основи проектування металургійних машин

Практична підготовка

Опубликовано