Меню

Поділитись

Умови вступу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою підготовки доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK)

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Практична підготовка

Опубликовано