Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з підприсмницгва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Інтелектуальна власність»

Кафедра, що випускає: Кафедра економічної теорії та підприємництва

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах різних галузей діяльності і організаційно-правових форм

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підншнення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Методологія наукових досліджень
 • Введення до інтелектуальної власності
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Маркетинг інтелектуальної власності
 • Управління інтелектуальною власністю
 • Право інтелектуальної власності
 • Набуття прав інтелектуальної власності
 • Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист
 • Міждисциплінарна курсова робота
 • Охорона праці в галузі

Вибіркові компоненти ОП

 • Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності
 • Менеджмент якості
 • Підприємницькі мережі
 • Захист інтелектуальної власності
 • Господарське право
 • Психологія і лідерство в управлінні проектами

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Науково-дослідна практика

Опубликовано