Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з інструментального виробництва

Кафедра, що випускає:  Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)


1 курс Ден на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Денна Інструментальне виробництво
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базе БАК

 • Назва в ЭДЕБО: Магістр Заочна Інструментальне виробництво
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Термін навчання: 1 год 4 месяца
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу QF ЕННА, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Нові матеріали та покриття для інструменту
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Теорія проектування інструменту
 • Прогресивний інструмент з надтвердих матеріалів
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Технологія інструментального виробництва

Вибіркові компоненти ОП

 • Діагностика процесів різання
 • Інструментальні матеріали та їх термообробка
 • Конструювання верстатного приладдя
 • Методи та обладнання для підвищення працездатності інструменту

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано