Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра інформатики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Інженер із застосування комп’ютерів Місця працевлаштування:
  • навчальні заклади;
  • науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Подальше навчання

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Економічна теорія
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Основи охорони праці
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Фізика
 • Чисельні методи
 • Алгоритмізація та програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мереж
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та системне програмування
 • Організація баз даних і знань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподіленні інформаційно-аналітичні системи
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління ІТ-проектами

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Фізичне виховання
 • Соціологія та політологія
 • Програмування та підтримка WEB застосувань
 • Технології програмування
 • Електроніка та мікроелектроніка
 • Крос-платформне програмування на Java
 • Методи підготовки та комп’ютерної обробки даних
 • Моделювання та аналіз динамічних процесів
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Пакети прикладних програм комп’ютерної алгебри
 • Платформи корпоративних інформаційних систем
 • Програмування в UNIX-подібних системах
 • Сучасні скриптові мови програмування
 • Теорія автоматів та оптимальне управління у комп’ютерних системах
 • Теорія програмування
 • Технології розробки мобільних систем
 • Тривимірне моделювання та анімація

Практична підготовка

Практика студентів проводиться в сучасних IT-компаніях міста Маріуполя: SPOK, IDev, Magma, MakeBeCool, MyRig, OhMyCode  та інші.

Метою практики зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» є закріплення та поглиблення студентами знань з дисциплін професійної та практичної підготовки, збирання та аналіз фактичного матеріалу для курсових та дипломних робіт.

Опубликовано